Her har vi mulighed for at skræddersy et kursus, som netop passer til dig og din virksomhed, dine venner el. lign. Der skal dog være mindst 6 deltagere for at oprette holdet.


Her undervises der i moderne køreteknik, hvor der sættes fokus på elevens praktiske formåen, samt at prøve grænser af, således eleven har god mulighed for at klare sig i kritiske situationer og under alle vejrforhold.


Kører man i egen bil, har man mulighed for at afprøve de forskellige hjælpeforanstaltninger, der er monteret i bilen. Det køretekniske kursus er en del af køreundervisningen. Her undervises efter undervisningsplanen, der er tilpasset til nye trafikanter. Her er forældre eller søskende, som har kørekort, velkomne til at deltage i undervisningen.


Tilmelding er nødvendig af hensyn til pladsbestilling.